Akkoord volgende fase

De Kerkenraad ging akkoord met de volgende fase van de verbouwing! In deze fase wordt het Voorlopig Ontwerp door Open Kaart uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

Terugblik.
Na de zomervakantie heeft de aanpak voor het vervolg van de verbouwing van ons kerkgebouw enige discussie opgeleverd waardoor er helaas vertraging is ontstaan. De architect (Open Kaart) heeft inmiddels de opdracht gekregen om een Definitief Ontwerp (DO) te maken waarbij onderdelen van het oorspronkelijke plan (het Voorlopig Ontwerp) worden benoemd die moeten vervallen als het budget niet toereikend is.
De kerkenraad heeft ook besloten dat de bouwcie wordt uitgebreid en zij alle aspecten van het ‘verbouwproces’ gaan behartigen. Om praktische redenen krijgt de bouwcie binnen de organisatie van GKv Gouda nu een plaats direct onder de Kerkenraad.
Om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren wordt de bouwcie met één of enkele leden uitgebreid. Het proces van de verbouwing heeft even stil gelegen, maar alle seinen staan gelukkig weer op groen. Daar zijn we erg blij mee.

Budget.
Op grond van de financiële toezeggingen en de recente prijsstijgingen in de bouwmarkt kan het volledige ontwerp (waar iedereen enthousiast voor is) nu niet worden uitgevoerd zoals we dat met elkaar graag zouden willen. We verwachten dat er keuzes gemaakt moeten worden uit onderwerpen of componenten. Het kiezen dreigt afbreuk te doen aan de kwaliteiten van het ontwerp en de gewenste eisen en wensen waaraan het ontwerp is gemaakt. Zoals hiervoor vermeld, zal Open Kaart aangeven welke opties er zijn. De bouwcie zal de gemeente vanzelfsprekend informeren over de stappen die gezet kunnen worden en de keuzes die gemaakt zullen worden.
Ondertussen zal de bouwcie in de komende periode initiatieven nemen om in de gemeente meer middelen en mogelijkheden te mobiliseren. Zodat we toch zoveel mogelijk van het Voorlopig Ontwerp, dat we allemaal nog voor ogen hebben en waarvoor veel draagvlak is, kunnen realiseren. Denk hierbij bij voorbeeld aan het organiseren van allerlei acties in de gemeente.

En verder.
Open Kaart en de bouwcie willen graag, naast de klankbordgroep, een paar gebruikersgroepen vormen. We zoeken daarvoor leden uit de gemeente die mee willen denken over de uitwerking en de inrichting. Op de laatste gemeenteavond bleek daar zeker interesse voor. Wij komen hier binnenkort op terug.

Het heeft even geduurd maar we gaan er met elkaar enthousiast tegenaan, onder Gods zegen, samen op weg naar een mooi eindresultaat. Graag rekenen we op jullie steun.