Bijeenkomst klankbordgroep

Voor ondersteuning in het contact tussen Open Kaart en de gemeente is een klankbordgroep van gemeenteleden samengesteld. Deze klankbordgroep vertegenwoordigt de gemeente en denkt mee over de planvorming en besluitvorming. Op donderdagavond 6 oktober is de klankbordgroep voor het eerst bijeengekomen met een afvaardiging van de bouwcommissie en Open Kaart. Het was een plezierige en constructieve kennismaking die enthousiasme en motivatie geeft om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Tijdens de bijeenkomst is onder meer ingegaan op de uitkomsten van fase 1 en de betekenis hiervan voor de ontwerpvarianten. Ook hebben we het proces van de komende fase doorgenomen en de rol die de klankbordgroep op zich kan nemen.

Afgesproken is dat gemeenteleden met vragen en opmerkingen over de verbouwing terecht kunnen bij de leden van de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit: Margreet van Binsbergen, Ronald Bos, Annemiek Driest, Hanneke de Graaf, Jurriaan Koops, Martin Ruiter en br. E.J. Vuijk. U weet hen te vinden!

Bewaren