Gemeenteavond

De gemeenteavond is geweest en de ontwerpvarianten zijn gepresenteerd. Hieronder vindt u de aankondiging van de gemeenteavond.
Inmiddels zijn we op weg naar een belangrijk moment van fase 2: de gemeenteavond.

U bent hiervoor uitgenodigd op 12 december om 20:00 uur in het kerkgebouw. Open Kaart wil tijdens deze avond met u van gedachten wisselen over de hoofdopzet van het ontwerp. Daartoe worden eerst de drie ontwerpvarianten toegelicht en laten we zien wat dit betekent voor gebruik en mogelijkheden.
Door diverse opties met elkaar te vergelijken ontstaat een beeld van welke ingrepen u het meest waardevol vindt. Tijdens de avond krijgt u de kans om te reageren op de plannen. Het is de bedoeling om te spreken over de hoofdopzet van het ontwerp, we kunnen (nog) niet teveel ingaan op gedetailleerde uitwerking.

Informatiebulletin II
Ter voorbereiding ontvangt u over enige tijd informatiebulletin II per e-mail en in uw postvak. De ontwerpvarianten worden hierin alvast toegelicht.

Uitwerking en vervolg
Op de gemeenteavond worden nog geen besluiten genomen. We nodigen u van harte uit om na 12 december uw voorkeur voor een ontwerpvariant uit te spreken via de verbouwingswebsite. Daarbij wordt u gevraagd om een korte motivatie. Dit kan tot 26 december. Ook als u niet in de gelegenheid bent om bij de gemeenteavond te zijn horen we graag uw reactie.
Vervolgens wordt de balans opgemaakt op basis van alle reacties. Hieruit volgt een aanbeveling voor verdere uitwerking. Dit kan één van de drie varianten zijn óf een supervariant waarin diverse onderdelen worden gecombineerd. Na een positief besluit van CBZ/Kerkenraad wordt een en ander uitgewerkt tot niveau Voorlopig Ontwerp.
Het Voorlopig Ontwerp wordt in fase III uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dat betekent een nadere uitwerking, waarin ruimtelijke en technische details nader worden ingevuld en kwaliteit en kosten worden afgestemd. Ook worden dan de noodzakelijke vergunningen geregeld.

We hopen van harte op uw komst op 12 december!

Bewaren

Bewaren