Infobulletin II

Hierbij ontvangt u Infobulletin II. Dit is de voorbereiding voor de gemeenteavond over de verbouwingsplannen van het kerkgebouw, maandag 12 december 2016 om 20:00 uur in de kerk.

In het bulletin worden de drie ontwerpvarianten toegelicht en leggen we het proces uit. We vragen u om deze flyer van tevoren goed door te nemen. Zondag ontvangt iedereen een geprinte versie in het postvak.

Van harte uitgenodigd
Tijdens de avond worden niet alleen de plannen gepresenteerd; u bent zelf aan zet! Graag horen we uw mening en reacties. Ook is er volop tijd om met elkaar over de plannen te spreken, met na afloop een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn!

Reageer op de website
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan vragen we u om vanaf 12 december uw reactie te geven via de website. Dit kan tot 26 december a.s. Ga hiervoor naar www.verbouwdeburcht.nl

Infobulletin-II-web-gemeenteavond-12-12-2016