Kom in actie

Beste leden van de GKv Gouda, jongens, meisjes, broers en zussen.
Afgelopen zondag kreeg de BouwCommissie (BC) met instemming van de kerkenraad ‘het podium’ om voor de morgendienst mededelingen te doen. Hier kunt u de informatie nog eens nalezen.

De BC informeert en rapporteert elke maand aan de KR over de voortgang en over belangrijke ontwikkelingen, als het nodig is vragen we de KR een bepaald besluit te nemen. Op deze manier kan de KR de vinger aan de pols houden. voor de dienst op de zondagmorgen die volgt op de KR-vergadering doet de BC mededelingen aan de gemeente.

Drie aannemers zijn benaderd, aan hen is gevraagd om op basis van onze specificaties een prijsopgave te doen en een plan van aanpak in te dienen. De brief aan de aannemers is inmiddels de deur uit. Het voorlopig ontwerp zoals dat april vorig jaar is gepresenteerd wordt als uitgangspunt aan de aannemers verstrekt. We zijn blij dat er in deze drukke periode in de bouw drie aannemers bereid zijn mee te denken over onze verbouwing. De aannemer met het ‘beste’ aanbod wordt gekozen als bouwteampartner en mag aan de slag. We willen werken met een taakstellend budget.

Hoe mooi het eindresultaat van de verbouwing kan worden, heeft OK vorig jaar laten zien. De gemeente toonde enthousiasme voor dat ontwerp en veel draagvlak voor de verbouwing We zijn erg blij met de financiële bijdragen die vanuit de gemeente zijn toegezegd. Maar we zijn er nog niet. Daarnaast, en we schreven er al eerder over, hebben we in de bouw te maken met forse prijsstijgingen tot wel 20%. Het gat is nog te groot. Hierover is met de KR overlegd en de KR biedt de BC de gelegenheid om verdere voorstellen uit te werken en om de gemeente in te gaan om extra middelen op te halen, teneinde zoveel mogelijk te realiseren van het oorspronkelijke ontwerp. Maar dan nog, verwachten we, zullen keuzes gemaakt moeten worden. We komen hier later nog op terug. Verschillende dingen komen dan bij elkaar; (1) De reacties van de aannemers, (2) wat de gemeente extra kan opbrengen en (3) wat er geschrapt moet worden om ontwerp en budget in balans te brengen. Uiteindelijk zullen we een gemeenteavond beleggen en het Ontwerp definitief vaststellen.

Ondertussen is OK druk bezig met de uitwerking van het ontwerp. Partijen die betrokken zijn bij de beoordeling van plannen moeten van informatie worden voorzien. Denk b.v. aan de instanties voor noodzakelijke vergunningen en aan de Brandweer die de plannen beoordeelt op veiligheid. Er is overleg gevoerd over het zogenaamde installatieconcept, dat is alles wat te maken heeft met elektra, gas en verwarming. Het moet straks allemaal passen in het vernieuwde gebouw en het moet zorgen voor een geriefelijk klimaat. De architect speelt uiteraard ook een belangrijke rol bij de beoordeling van het materiaal dat de aannemers straks aanbieden.
In nauwe samenspraak met de architecten en de KR voert de BC alle werkzaamheden uit die bij een verbouwing komen kijken. Denk, aan zaken als interieur, een voorlichtingsbijeenkomst voor de omwonenden en het uitzoeken van waar we tijdens de verbouwing gaan kerken (en vergaderen). Genoeg uitdagingen, waar nodig zullen we graag een beroep op jullie doen. Omgekeerd, mocht je denken, ik weet hier of daar veel van af en ik kan daarmee de BC helpen, laat het ons weten.

De werkgroep ‘kom in actie’ is al druk bezig, er worden ideeën uitgewerkt die extra geld in het laatje gaan brengen. De eerste acties zijn al gelanceerd, de eerste Euro’s zijn binnen, prachtig. In de gemeente borrelen initiatieven op, je hoort het gonzen. Denk allemaal mee, doe mee en kom in actie, let op de mail, het kerkblad en de website. Benader de werkgroep: mail naar werkgroep.kerk@gmail.com of benader een van de leden; Mieke van Winden, Marieke Bouma, Michiel Nederveen, Rika Koopman en Joke Zuidema.
Tenslotte kunnen we ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Klamp gerust de leden van de bouwcommissie aan. Wij zorgen ervoor dat je een duidelijk antwoord krijgt.
Je kunt bij Wim van Winden, Jan Haan, Koenie van Veen, Cor Voogt, Kees de Graaf en bij mij terecht.

Namens de BC, Cees van Gelder