Oplevering fase 1

Op naar de verbouwing!

Open Kaart heeft in de afgelopen periode met gemeenteleden gesproken over gebruik, waardering en beleving van de kerk. Ook de bouwkundige staat is onderzocht.

Het kerkgebouw naar ontwerp van architect Van der Lek gaf de gemeente in 1974 een ruim en modern kerkgebouw. Sinds die tijd is het leven echter behoorlijk veranderd. Ook de kerk is in de afgelopen decennia niet stil blijven staan. Er is meer aandacht gekomen voor beleving van kerkdiensten en de waarde van ontmoeting is toegenomen. De kerk positioneert zich anders in de maatschappij.

Aan het kerkgebouw zelf is in 42 jaar echter weinig veranderd. Dit verschil begint te wringen. De verwachtingen van comfort, beleving van de diensten en (nieuw) ruimtegebruik overstijgen de mogelijkheden van het gebouw. De soberheid en doelmatigheid waarmee het kerkgebouw destijds is neergezet bieden volgens de huidige maatstaven een plek met weinig verblijfskwaliteit en uitstraling. Het gebouw is geen doel op zich, maar wel een belangrijke plek in het kerkelijk leven en geeft veel buitenstaanders de eerste indruk van de gemeente. Een overtuigende aanpak is gewenst.

De basis voor een doeltreffend ontwerp met draagvlak
Voor een geslaagde verbouwing zijn plannen nodig die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Daarom is het nuttig om samen uit te vinden wat nodig en gewenst is. Open Kaart heeft verkend wat de (on)mogelijkheden van het gebouw
zijn, hoe het wordt gebruikt en wat noodzakelijk is voor onderhoud. Daarnaast is met verschillende doelgroepen binnen de gemeente gesproken om uit te vinden wat er leeft, wat men goed vindt aan het gebouw en wat belangrijk is voor de toekomst.

Dit bulletin geeft een indruk van de vele bevindingen, die samen leiden tot een programma van eisen en wensen. Dit vormt de basis voor de ontwerpfase.

Bewaren