Start fase 1

Fase 1. Voorstudie: inventarisatie van gebruik, eisen en wensen

In de periode tot de zomer verkennen we de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het gebouw.
We kijken hoe het gebouw wordt gebruikt, welke ruimtebehoefte er momenteel bestaat en wat noodzakelijk is voor onderhoud van het gebouw. Met een aantal gemeenteleden gaan we daarover in gesprek. We vinden uit wat er leeft, wat jullie goed vinden aan het gebouw en wat jullie kan inspireren in een gerenoveerd gebouw. Tevens worden gesprekken gevoerd met een nog in te stellen klankbordgroep van gemeenteleden. Deze kennis vatten we samen voor de gemeente en de kerkenraad.

Bewaren