Start fase 2

Het doel van fase 2 is om een Voorlopig Ontwerp te maken met een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeente. Een ontwerp waarin de leden zich herkennen en waaraan ze bereid zijn bij te dragen.
Momenteel wordt daarom gewerkt aan drie ontwerpvarianten die op diverse manieren de wensen en eisen uit fase 1 samenvatten in een ruimtelijk ontwerp. Er wordt toegewerkt naar een presentatie van deze drie ontwerpvarianten aan de hele gemeente. Naar verwachting vindt de presentatie hiervan medio december plaats.

Bewaren

Bewaren