Bijzondere diensten

Zo nu en dan is er een speciale dienst. Bijvoorbeeld omdat er een kindje gedoopt wordt of omdat er iemand belijdenis van zijn geloof doet. Een paar keer per jaar vieren we Avondmaal. Dan denken we speciaal aan wat Jezus voor ons deed: sterven aan het kruis om ons een nieuw leven te gunnen! . Ook op feestdagen zoals Pasen of Kerst zijn de diensten extra feestelijk.

Doop

Als een kindje gedoopt wordt, giet de dominee wat water over zijn of haar voorhoofdje. Daarbij zegt hij: Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is wat je ziet en hoort. Maar wat betekent dat nou?

Als een kind gedoopt wordt, zegt God: Jij hoort bij mij. Ik ben je Vader, ik bescherm je en ik zorg voor je.

Belijdenis

Als iemand belijdenis doet, zegt hij ‘Ja’. ‘Ja’ tegen God. Daarmee zeg je: bij mijn doop heeft u al gezegd dat ik bij U hoor. Ik wil niets liever dan bij u horen. Ik wil voor u leven.

Heilig Avondmaal

Een paar keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. We denken toen terug aan de dood van Jezus aan het kruis. De avond voordat hij gekruisigd werd, hield Jezus een maaltijd met zijn discipelen. Dat staat in Mattheus 26:

Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.’ Daarna nam Hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei: ‘Drink allemaal uit deze beker. Want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd.’

Daarom eten we een stukje brood en drinken we een slokje wijn. We vieren dat we gered zijn!

Jongerendiensten

Soms is er een speciale jongerendiensten. Jongeren denken dan zelf mee over de invulling van de dienst. Het onderwerp is dan speciaal op jongeren gericht.

Gezamenlijke diensten met de CGK

We doen veel samen met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Gouda. Soms houden we ook samen diensten. Dat doen we bijvoorbeeld in de zomervakantie, met biddag en dankdag. Maar soms ook op een ‘gewone’ zondag. Dan vieren we dat we in dezelfde God geloven.