Gebruiksplan voor kerkdiensten per 1 juli

De afspraken voor bezoek van het kerkgebouw in het kort

 • Draag een mondkapje bij het in-en-uit-gaan van de kerk. Als u zit, mag het mondkapje af.
 • Houd 1,5 meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Als u ziek of verkouden bent of als u tot een kwetsbare groep behoort, blijft dan thuis;
 • Tijdens de diensten en andere bijeenkomsten wordt er door kerkgangers niet gezongen; neuriën is wel toegestaan;
 • Ga thuis naar het toilet.

Uitgebreide afspraken

De kerkenraad heeft een plan opgesteld voor het gebruik van het kerkgebouw waarmee we willen bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus en het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde. Daarbij willen we volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

Vanaf 1 juli starten we met ochtenddiensten met publiek. In september zullen we een nieuwe afweging maken over de middagdiensten. Per dienst kunnen we maximaal 70 personen uitnodigen, exclusief de mensen die een taak hebben. We zullen per week leden uitnodigen op postcode via de gemeentemail en in de mededelingen. Elke 3 weken wordt de opkomst geëvalueerd en indien nodig het uitnodigingsbeleid aangepast.

Algemene afspraken voor de kerkdiensten

 • Houd u zowel binnen als buiten de kerk aan de richtlijnen van het RIVM;
 • Houd 1,5 meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Als u ziek of verkouden bent, blijft dan thuis samen met de anderen uit uw huishouden;
 • Als u tot een kwetsbare groep behoort, adviseren we u thuis te blijven.
 • Volg de instructies op van degenen die de looproutes aangeven;
 • Schud geen handen;
 • Houd rekening met anderen;

Binnenkomst

We komen de kerk binnen via de gebruikelijke ingang van de kerk. Er staat desinfectiemiddel bij de ingang van de kerk op een tafel waarmee u voor binnenkomst uw handen moet ontsmetten. We maken geen gebruik van de garderobe. Jassen en andere spullen worden meegenomen de kerkzaal in.

Zitplaatsen

We gebruiken de rijen om en om. Niet-gebruikte rijen worden geblokkeerd door middel van een lint. In de zit-rijen wordt tussen mensen die niet van één huishouden zijn twee stoelen vrij gehouden. De ventilatie in de kerk zal op maximaal ingesteld worden en waar mogelijk zullen ramen geopend zijn.

Vertrek

We verlaten de kerk via de zijdeur van de kerk bij de fietsenstalling. Kerkbezoekers worden door middel van pijlen, de coördinator en de mededelingen uitgelegd hoe de kerk weer moeten verlaten. Er zal na de dienst geen koffie en dergelijke gedronken worden. Napraten kan buiten met inachtneming van de geldende regels.

Zang en muziek

Tijdens de dienst wordt er door kerkgangers niet gezongen; neuriën is wel toegestaan. Als de band speelt zal de zang verzorgd worden door de band. Als het orgel speelt kan een klein aantal van maximaal 4 personen een ‘cantorij’ vormen. Die mogen tijdens het orgelspel zingen met in achtneming van 1,5 meter afstand onderling. De zangers zingen met hun rug naar de gemeente toe. Zangers worden vooraf benaderd door één van de organisten. De eerste twee rijen voor het podium zullen leeg gehouden worden. Hierdoor zit de eerste rij met bezoekers op meer dan 3 meter afstand van de band of de ‘cantorij’. De band en de cantorij kan zelf op de eerste rij zitten.

Collecteren

Maak zoveel mogelijk gebruik van de collecte app Givt. Bij de uitgang zullen ook collecteschalen geplaatst worden. De diaconie zal bij het tellen zorg dragen voor hygiënische maatregelen.

Toiletgebruik

Ga thuis naar het toilet. Het toiletgebruik is alleen toegestaan in noodgevallen. Kinderen kunnen via de lege rij lopen naar het toilet. In het toilet zullen schoonmaakspullen aanwezig zijn om na toiletgebruik het toilet te ontsmetten.

Kinderoppas en kinderwerk

Er zullen geen kinderoppas of kinderclubs georganiseerd worden.

Avondmaal

We zullen weer in het reguliere ritme (eens per twee maanden) avondmaal vieren. Avondmaal vieren we in de kerk op de gebruikelijke gaande wijze. Hiervoor is een protocol opgesteld waarmee de 1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen in acht genomen kunnen worden. Voorafgaand aan de dienst wordt u hierover nader geïnformeerd.

De gemeenteleden die online de dienst volgen kunnen thuis het avondmaal meevieren. Bereid u zich u hierop voor door brood en wijn of druivensap in huis te halen en klaar te zetten. Voor de thuisviering gelden dezelfde regels voor het aangaan als in de kerk.

Dopen

Vanaf 1 juli mogen en zullen we weer de doop gaan bedienen. Alle vormen zijn daarbij mogelijk. De predikant zal de keuze met de doopouders afstemmen. De predikant doopt zoals gebruikelijk maar met inachtneming van de hygiënevoorschriften en 1,5 meter tot de doopouders.

Tijdens een doopdienst mag de dopeling maximaal 10 personen meenemen naar de kerk. Dit is inclusief ouders, overige gezinsleden, familie en vrienden. Vanuit de gemeente worden er dan minder gemeenteleden uitgenodigd in de dienst. Het maximum aantal gemeenteleden in de kerk blijft 70.

Belijdenis

Er zijn diverse jongeren die binnenkort belijdenis willen gaan doen. Hiervoor zullen we een speciale dienst plannen waarbij de jongeren een beperkt aantal personen mogen meenemen naar de kerk tot het maximum van 70. Vanuit de gemeente worden er dan geen extra gemeenteleden uitgenodigd.

Downloaden gebruiksplan

Download het volledige gebruiksplan (PDF)