Geloven

Wat geloven wij?

Wij geloven in God. In de Bijbel maakt hij zich aan ons bekend als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

DE VADER

Wij geloven in God de Vader. Hij heeft deze wereld gemaakt en zorgt nog steeds voor deze wereld.

DE ZOON

Wij geloven dat God de wereld perfect heeft gemaakt. Helaas ging het snel mis en kwam het kwaad in de wereld. God heeft zijn Zoon, Jezus Christus, aan ons gegeven. Hij is voor onze zonden aan het kruis gestorven. Wij geloven dat Hij uit de dood is opgestaan en naar de hemel is gegaan. Hij heeft betaald voor onze zonden!

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” Johannes 3:16

DE HEILIGE GEEST

God heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. De Geest helpt ons in God te geloven en het goede te doen. In de Bijbel zegt God dat je bij Hem mag horen. Voor eeuwig! Ieder mens is belangrijk voor God! En Hij wil dan ook graag een relatie met ons aangaan. Onze relatie met God wordt versterkt tijdens de kerkdiensten. Tijdens de kerkdiensten aanbidden en eren we onze God en leren we over Hem. Geloven kunnen we niet zelf, we hebben God daarbij nodig en we kunnen elkaar daarbij helpen.

DE BIJBEL

De bijbel is niet zomaar een boek. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is en dat God de Bijbel heeft gegeven om ervoor te zorgen dat wij Hem kennen. Daarin vertelt Hij ons dat Hij van zo veel van ons houdt dat hij Jezus heeft gegeven.

De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

 

Geloven
Geloven
previous arrow
next arrow
Slider

Vragen over geloven?

Heeft u vragen over geloof? Neem gerust contact met ons op of lees verder op vwww.vragenovergeloven.nl

Wat is Vrijgemaakt?

In totaal zijn er rond de 270 kerkelijke gemeenten in Nederland die zich Gereformeerd Vrijgemaakt noemen. Deze gemeenten geloven in de Vader, Zoon en Heilige Geest en zien de Bijbel als Gods boodschap voor ons. Ook hebben ze samen afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over hoe ze kerkdiensten willen inrichten.

Vragen over de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV)

Wilt u meer weten over de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Lees verder op www.gkv.nl