Luister live

Lekkenburg 148 – 2804 XG Gouda | Diensten: 09.30 en 16.30 uur

Zondag 24 maart 9:30 uur

zondag 24 maart, 09:30

Voorganger: Henri Bouma
Organist: Gerrit Immerzeel + Band

• Votum + groet
• Zingen: Opwekking 785 (“Ik bouw op Jezus…” / Fundament)
• De Wet (Exodus 20)
• Zingen: Psalm 25: 5, 7 (“Louter goedheid zijn Gods paden…”)
• Gebed
• Zingen: Opwekking 493 (“Jezus, wat een heerlijke naam”)
• De kinderen kunnen naar de bijbelclub gaan
• Schriftlezing: Mat. 5: 27-32
• Zingen: LB 801: 1, 2 (“Door de nacht van strijd en zorgen” )
• Preek
• Zingen: Psalm 139: 1, 2, 11 (“Heer, U doorgrondt mij van omhoog”)
• Zingen: Opwekking 461 (“Mijn Jezus, mijn redder”)
• Gebed
• Collecte
• Zingen: Opwekking 733 (“Tienduizend redenen”)
• Zegen

> Opnames terugluisteren