Luister live

Lekkenburg 148 – 2804 XG Gouda | Diensten: 09.30 en 16.30 uur

Zondag 24 februari 9:30 uur

zondag 24 februari, 09:30

Voorganger: ds. A.S. van der Lugt
Organist: Gerda Ruiter

Votum
Lied: LB 405: 1a 2m 3v 4a Heilig, heilig, heilig
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Lied GK 239 ‘k Stel mijn vertrouwen (canon, 2 groepen, elke groep zingt geheel 3x)
Gebed
Schriftlezing: 1 Samuel 17
Preek
Lied: Psalm 27,7
Gebed voor kerk en wereld
Collecte
Slotzang: LB 311
Zegen

> Opnames terugluisteren