Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring gkvgouda.nl

Dit is de privacyverklaring van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Gouda. Met deze verklaring informeren we u, in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over de persoonsgegevens die gkvgouda.nl van u bewaart. Voor vragen naar aanleiding van deze tekst kunt u contact opnemen met het webteam@gkvgouda.nl

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op uw computer. De GKV Gouda gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld niet opnieuw in te loggen of steeds opnieuw de cookie melding te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het website bezoek bij de GKV Gouda geen cookies ontvangt.

Websitestatistieken / Google Analytics

GKV Gouda maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de website te meten. Er worden geen persoonsgegevens van GKV Gouda met Google gedeeld. Google maakt echter wel een profiel van u op basis van uw surf-gedrag. Meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u hier vinden: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

Audio- en video opnames tijdens de kerkdiensten

Tijdens de kerkdiensten worden audio- en video opnames gemaakt. Deze worden live uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/streams/187133. Na afloop blijven de uitzendingen 1 jaar beschikbaar via internet. Als u niet zichtbaar in beeld wilt komen, kunt u plaats nemen op de 3 achterste rijen aan de rechterkant (gezien vanuit de zaalingang). Bent u zichtbaar in beeld gekomen of wordt u genoemd in een uitzending en wilt u deze laten verwijderen? Stuur dan email naar webteam@gkvgouda.nl

Ledenadministratie

De onderstaande informatie wordt in de ledenadministratie bewaard (op het intranet). Alle opgeslagen gegevens zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap van de gemeente (met uitzondering van de als optioneel aangemerkte gegevens). Per categorie is het doel van het opslaan van de gegevens benoemd.

Persoonsgegevens
Doel: Het identificeren en zichtbaar maken van u als lid van onze gemeente.

 • Voornaam/Roepnaam
 • Doopnamen
 • Achternaam (en evt Meisjesnaam)
 • Geslacht
 • Geboortedatum en – plaats

Contactgegevens
Doel: Onderling contact tussen gemeenteleden mogelijk maken.

 • Adres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Mobiel telefoonnummer (optioneel)
 • Email adres (Het email adres is technisch noodzakelijk voor het aanmaken van een account. Leden zonder email adres krijgen een virtueel email adres van gkvgouda.nl)

Kerkelijke gegevens
Doel: Administratie van uw kerkelijke status waarmee uw lidmaatschap en toegang tot het heilig avondmaal is vastgelegd. Deze gegevens krijgt u bij een eventuele verhuizing mee naar uw volgende gemeente. Voor alle kerkelijke gegevens geldt ’indien van toepassing’.

Kerkelijke gegevens Actief lid

 • Lidtype (of u dooplid, belijdend lid of gastlid bent)
 • Doopdatum, -plaats en -kerk
 • Belijdenisdatum, -plaats en -kerk
 • Huwelijksdatum, -plaats en -kerk
 • Inkomende-attestatiedatum, -plaats en -kerk
 • Kerkelijke bijzonderheden

Kerkelijke gegevens inactief lid

 • Uitgaande-attestatieplaats en -kerk
 • Verhuisdatum en -adres
 • Onttrekkingsdatum
 • Overlijdensdatum en -plaats

Verbanden binnen de gemeente
Doel: De relaties, verbanden en groepen binnen de gemeente zichtbaar maken.

 • Of u volwassene of kind bent
 • Familierelaties (ouders, kinderen, broers, zussen)
 • Of u kring- of wijklid bent
 • Wie uw ambtsdragers zijn
 • Of u zelf een ambtsdragers bent (van welke wijk of kring en tot wanneer)
 • Of u specifieke taken of rollen heeft
 • Of u lid bent van een specifieke commissie of groep

Administratieve gegevens
Doel: Administratief noodzakelijk.

 • Lidnummer
 • Ambtelijke Eenheid (hiermee wordt de werklast van ambtsdragers berekend met betrekking tot huisbezoek)
 • Lid status (actief of inactief)

Recht op inzage en rectificatie

Contactgegevens kunt u zelf aanpassen via uw profiel op het intranet. Andere gegevens kunt u laten wijzigen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@gkvgouda.nl. Indien u inzicht wilt in uw kerkelijke gegevens kunt u eveneens een e-mail sturen naar de ledenadministratie.

Duur van de opslag

Uw gegevens worden opgeslagen zolang u lid bent van onze gemeente. De gegevens van inactieve leden blijven ten minste tot het einde van het jaar van de eerstvolgende oktober in de ledenadministratie staan in verband met de rapportages die de ledenadministratie in het najaar doet aan de kerkenraad en ten behoeve van de kerkdienst op oudejaarsavond. Daarna worden de gegevens gewist.

Gemeentemail en kerkblad email

De GKV Gouda verstuurd het kerkblad en gemeentemails naar de leden van de gemeente. Als non-profit organisatie zullen we nooit commerciële e-mails sturen of uw e-mailadres delen met andere organisaties. De e-mails worden verstuurd via Mailchimp.com. Dit is een commercieel, online e-mail systeem. Voor het versturen van e-mails naar de gemeente worden de volgende gegevens van u opgeslagen in Mailchimp.

 • Voornaam/Roepnaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Lidtype
 • Of u volwassene of kind bent
 • Lid status (actief of inactief)

Het lidtype, het gegeven of u een volwassene of een kind bent en het gegeven of uw account nog actief is, worden opgeslagen om gericht e-mails te kunnen versturen. Met deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld alleen de belijdende leden e-mailen of alle volwassenen. Verder houdt Mailchimp gegevens bij over de verstuurde e-mails. Per e-mailadres wordt bijgehouden: welke e-mails zijn gestuurd, of de e-mails zijn aangekomen of niet, of de ontvanger de e-mail geopend heeft en of deze op een link in de e-mail heeft geklikt en zo ja, welke. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het monitoren van de verstuurde e-mails.

Afmelden

Met het lidmaatschap van de gemeente gaan we er in principe vanuit dat u ook emails wilt ontvangen van de gemeente. U kunt dit eventueel stopzetten via de link ‘afmelden’ die onderaan iedere verstuurde email staat vermeld. Als u zich afmeldt voor de mailinglist, wordt uw e-mailadres echter niet verwijderd. U ontvangt alleen geen e-mails meer.