Video van het ontwerp

Open Kaart heeft een video van het Definitief Ontwerp gemaakt. Het ontwerp brengt licht en ruimte in het gebouw, dat gemoderniseerd wordt met aandacht voor gebruik en sfeer; ruimte voor ontmoeting. Bekijk de video

 

Ruimte voor ontmoeting

De verbouwing van de Vaste Burcht komt steeds dichterbij. De financiële mogelijkheden zijn vastgesteld en de plannen zijn nu uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het ontwerp brengt licht en ruimte in het gebouw en moderniseert het met aandacht voor gebruik en sfeer: ruimte voor ontmoeting. Lees het informatie boekje over het definitieve ontwerp.

 

Tijdslijn

Stand van zaken 12 oktober 2018

12 oktober 2018

De aannemingsovereenkomst is donderdag op het kantoor van de aannemer getekend door Ds. Koster (BKR) en ondergetekende (BC). We zijn blij en dankbaar dat na alle voorbereidingen deze mijlpaal is bereikt.

Lees meer

De stand van zaken, 20 september

20 september 2018

Beste Gemeenteleden, jong en oud. In de afgelopen drie weken is er weer veel gebeurd. De gesprekken met de aannemer zijn nagenoeg afgerond. Samen hebben we moeten zoeken naar besparingen om de verbouwing binnen budget uit te kunnen voeren.

Lees meer

De stand van zaken eind augustus 2018

31 augustus 2018

Beste Gemeenteleden, De gemeenteavond op 28 juni ligt alweer even achter ons. Het verslag daarvan stond in het kerkblad. Op zondag 1 juli sloot de termijn waarop de leden van de gemeente hun stem konden uitbrengen. Bijna 95% van de stemmers stemden in met het ontwerp en met de voorgestelde wijze van financiering. In de vakantieperiode hebben de architect, de aannemer en de BC nog veel werk verzet. Hieronder geef ik de stand van zaken kort weer.

Lees meer

Uitnodiging voor gemeenteavond over de verbouwing

22 juni 2018

De verbouwing van de Vaste Burcht komt steeds dichterbij. De financiële mogelijkheden zijn vastgesteld en de plannen zijn nu uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het ontwerp brengt licht en ruimte in het gebouw en moderniseert het met aandacht voor gebruik en sfeer; ruimte voor ontmoeting.

Lees meer

Waar staan we nu?

25 mei 2018

De verbouwing van ons kerkgebouw komt een grote stap dichterbij. In de afgelopen maanden is er veel gebeurd op het vlak van financiering en voorbereiding van de bouw. Met dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zullen we zondagmorgen, voorafgaand aan de dienst, een mededeling doen over de voortgang.

Lees meer

Kom in actie

8 februari 2018

Beste leden van de GKv Gouda, jongens, meisjes, broers en zussen. Afgelopen zondag kreeg de BouwCommissie (BC) met instemming van de kerkenraad ‘het podium’ om voor de morgendienst mededelingen te doen. Hier kunt u de informatie nog eens nalezen.

Lees meer

Akkoord volgende fase

4 december 2017

De Kerkenraad ging akkoord met de volgende fase van de verbouwing! In deze fase wordt het Voorlopig Ontwerp door Open Kaart uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

Lees meer

Virtuele tour

20 april 2017

Bekijk het Voorlopig Ontwerp hier in de virtuele tour door het gebouw.

Lees meer

Gemeenteavond

19 april 2017

Op woensdag 19 april wordt een gemeenteavond belegd.

Lees meer

Infobulletin III

14 april 2017

Hierbij ontvangt u Infobulletin III over het Voorlopig Ontwerp voor de Vaste Burcht. Dit is de voorbereiding voor de gemeenteavond van woensdag 19 april.

Lees meer

Gemeenteavond

12 december 2016

De gemeenteavond is geweest en de ontwerpvarianten zijn gepresenteerd. Hieronder vindt u de aankondiging van de gemeenteavond.

Lees meer

Infobulletin II

8 december 2016

Hierbij ontvangt u Infobulletin II. Dit is de voorbereiding voor de gemeenteavond over de verbouwingsplannen van het kerkgebouw, maandag 12 december 2016 om 20:00 uur in de kerk.

Lees meer

Bijeenkomst klankbordgroep

6 november 2016

Voor ondersteuning in het contact tussen Open Kaart en de gemeente is een klankbordgroep van gemeenteleden samengesteld.

Lees meer

Start fase 2

6 september 2016

Het doel van fase 2 is om een Voorlopig Ontwerp te maken

Lees meer

Oplevering fase 1

21 juni 2016

Op naar de verbouwing! Open Kaart heeft in de afgelopen periode met gemeenteleden gesproken over gebruik, waardering en beleving van de kerk. Ook de bouwkundige staat is onderzocht. Het kerkgebouw naar ontwerp van architect Van der Lek gaf de gemeente in 1974 een ruim en modern kerkgebouw. Sinds die tijd is het leven echter behoorlijk veranderd. Ook de kerk is in de afgelopen decennia niet stil blijven staan. Er is meer aandacht gekomen voor beleving van kerkdiensten en de waarde van ontmoeting is toegenomen. De kerk positioneert zich anders in de maatschappij. Aan het kerkgebouw zelf is in 42 jaar echter weinig veranderd. Dit verschil begint te wringen. De verwachtingen van comfort, beleving van de diensten en (nieuw) ruimtegebruik overstijgen de mogelijkheden van het gebouw. De soberheid en doelmatigheid waarmee het kerkgebouw destijds is neergezet bieden volgens de huidige maatstaven een plek met weinig verblijfskwaliteit en uitstraling. Het gebouw is geen doel op zich, maar wel een belangrijke plek in het kerkelijk leven en geeft veel buitenstaanders de eerste indruk van de gemeente….

Lees meer

Inspiratiereis

22 april 2016

Op vrijdag 22 april heeft Open Kaart een excursie georganiseerd naar vier kerkgebouwen.

Lees meer

Start fase 1

1 april 2016

Fase 1. Voorstudie: inventarisatie van gebruik, eisen en wensen

Lees meer