Workshop Bijbel in Gewone Taal

De werkgroep ‘Kom in actie’ nodigt je uit voor een workshop over de Bijbel in Gewone Taal (BGT).

Datum
woensdag 21 februari 2018

Tijd
20.00 – 22.00 uur

Locatie
afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Om deze reden stelt de werkgroep het op prijs dat jij je vooraf (graag uiterlijk 14 februari) aanmeldt.

Kosten
volwassenen € 5,–
jongeren/studenten € 2,–
Verder staat er nog een busje waarin je – als je dat wilt – een bijdrage kunt doen voor de koffie. Ook dit geld is bestemd voor de kerkbouw.

De workshop wordt verzorgd door Henk Ruiter (Henk werkte een aantal jaren bij het Nederlands Bijbelgenootschap).

Programma
Het is de bedoeling om zicht te krijgen in het ‘eigene’ van de BGT. Dit zal gebeuren aan hand van een aantal sprekende voorbeelden.
Daarbij komen o.a. de volgende vragen aan de orde:
– waarom een BGT, er zijn toch al zoveel vertalingen van de Bijbel?
– welke keuzes zijn er gemaakt en waarom?
– voor wie is de BGT bestemd: voor kinderen, jongeren, volwassenen, migranten, laag-/hoogopgeleiden of … ? *)
Uiteraard is er ook gelegenheid om zelf vragen te stellen.

*) Antwoord op deze vraag: voor iedereen.

Aanmelden (graag voor 14 februari) bij Henk Ruiter.
M 06-44015890
E hgruiter50@gmail.com